ABC - Autismus Bez Cenzury o.p.s.

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra . Od svého založení organizace sdružuje rodiny, které mají v péči dítě nebo děti s poruchou autistického spektra (PAS). Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší zvládání výchovy dítěte s PAS, překonávání odloučení od společnosti. Filozofií ABC je, aby rodiny s dětmi s PAS věděly, že mají podporu, mají se kam obrátit pro radu, pomoc, nebo jen obyčejné přátelské setkání. Herna ABC je ideálním místem pro terapie, hru, volnočasové aktivity, mimoškolní činnost, relaxaci pro děti, jejich rodiče a blízké. 

I obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci, pomáhejte s námi.............


více o ABC - Autismus Bez Cenzury najdete na jejich stránkách

 www.autistickedite.cz