Příspěvek pro ABC o.p.s.

Příspěvek pro ABC, který bude v plné výši započten nad rámec výdělku z KurnikŠopaRunu 2021. Počet příspěvku je neomezen:-)

100,00 Kč